Výrobky zacvic

 

Jsem srozuměn(a), že výrobky Zacvic se mohou lehce lišit velikostí a odstínem barvy. Doba výroby se může vyšplhat až na 40 dní z důvodu dokonalého vytvrdnutí barvy, nebo výroby na míru. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu, která se vlivem cvičení opotřebovává. Důsledkem výrobní technologie, se může stát, že uvnitř výrobku zůstanou malé části kovu, které mohou vydávat při cvičení zvuk. Montáž může probíhat s odchylkou až 2cm a konstrukce může dále pracovat vlivem cvičení, klimatických a půdních změn. Tato odchylka nemá vliv na cvičení a je tolerována při montáži. Tyč, nebo-li hrazda se může vlivem cvičení ohnout až o 3cm.

Výrobky jsou určeny pro osoby od 15-ti  let, výšky minimálně 140cm v doprovodu plnoleté osoby. Není určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je určeno k používání pod dozorem plnoleté osoby! Výrobky jsou určeny pouze pro cvičení prováděne cvičencem v podvěsu. Na jednom prvku od Zacvic, může cvičit maximálně jedna osoba o maximální váze do 130kg.

Všechny veřejné workoutové prvky od Zacvič odpovídají evropské normě EN16630:2016. “Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití” s omezením pouze pro uživatele od 15let a minimální výšky 140cm.

Základní údržba pak představuje vizuální kontrolu prvků v intervalu jednou za 14 dnů, která se může změnit v závislosti na frekvenci užívání a klimatických podmínkách.1x za 3 měsíce proved'te kontrolu dotažení šroubových spojů. Na všech vyrobcích se provádí po 12-ti měsících revize. Revizi si zajistí provozovatel (kupující).  Veškerou zodpovědnost za bezpečnost při užívání výrobku přebírá správce objektu, nebo-li kupující při převzetí produktu či potvrzením objednávky. Neprovádějte bez povolení žádné změny, nepřistavujte a nepřestavujte nic z výrobků od Zacvic, co by mohlo negativně ovlivnit bezpečnost užívání. Neměnte barevné provedení konstrukce. Při jakékoliv nepovolené změně výrobek ztrací záruku. 

Zacvic neručí za škody způsobené vlivem klimatických změn či živelnou pohromou. Jako je např. spodní voda, sesuv půdy, pád stromu, zemětřesení, povodně, krupobití, teplotní výkyvy atd..

Neodborná instalace, nebo-li instalace výrobku Zacvic svépomocí je na vlastní nebezpečí a Zacvic za ní neručí. Manuál pro montáž výrobků Zacvic zasíláme emailem. Zacvič neručí za škody způsobené špatnou instalací. Plnou zodpovědnost na sebe přebírá zákazník, nebo-li kupující odesláním objednávky, nebo převzetím zboží a tím potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek.

 

+420 792 505 354 (Po-Čt 9-16hod)